Ślubuję uroczyście jako notariusz w Koszalinie powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem
i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej,
w postępowaniu swym kierować się zasadami godności,
honoru i uczciwości.

Przemysław Biernacki
notariusz w Koszalinie

CZYNNOŚCI


Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, zwanej dalej „kancelarią”.
Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

KANCELARIA

Siedzibą notariusza jest Koszalin

Kancelaria mieści się w centrum Koszalina, przy ulicy Zawiszy Czarnego 13/1, na parterze, z wejściem bezpośrednim od ulicy na rogu ulic Zawiszy Czarnego i Księżnej Anastazji.

W pobliżu kancelarii znajdują się parkingi Strefy Płatnego Parkowania (ul. Młyńska-120m, ul. Dąbrówki-100m, Rynek Staromiejski-130m) oraz bezpłatny Parking Podgrodzie (obok Muzeum)-230m/~3min i Parking Centrum Koszalin-300m/~4min.

NOTARIUSZ

Przemysław Biernacki – notariusz w Koszalinie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, od 2007 r. zdobywał doświadczenia zawodowe w Sądzie Okręgowym w Koszalinie a następnie pracy w kancelarii notarialnej, ukończył aplikację notarialną, podczas której uczestniczył w zajęciach teoretycznych organizowanych przez Izbę Notarialną w Poznaniu i praktykach w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Egzamin notarialny złożył w 2014 r.

Wykładowca na szkoleniach dla notariuszy, aplikantów notarialnych, doradców restrukturyzacyjnych i studentów. Autor i współautor książek oraz publikacji naukowych. Członek Kolegium Polskiego Instytutu Notarialnego POLINOT i Przewodniczący Wydziału II – Korporacyjnego tegoż Instytutu.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa o notariacie, postępowania cywilnego oraz prawa insolwencyjnego (prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego).

KONTAKT

ul. Zawiszy Czarnego 13/1
75-051 Koszalin

+48 94 345 50 46
+48 510 541 641

kancelaria@koszalin-notariusz.pl
www.koszalin-notariusz.pl